Διαδικασία Κατασκευής Ιστοσελίδας

Πώς φτιάχνουμε μια ιστοσελίδα

Full Website Coming Soon.
 • webdesign
 • webdevelopment
 • webmarketing
 • seo
 • webapplications
Home » Υπηρεσίες » Διαδικασία Κατασκευής Ιστοσελίδας

Διαδικασία Κατασκευής Ιστοσελίδας

1. Συζήτηση  (Briefing)

Απαραίτητη διαδικασία για το σχεδιασμό και την κατασκευή της ιστοσελίδας είναι μια αναλυτική και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την δομή της ιστοσελίδας και τις εφαρμογές της.

Πρώτα θα πρέπει να αναλύσουμε και να γνωρίζουμε το ρόλο της δημιουργίας της ιστοσελίδας και ζητάμε απο αυτή. Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το target group και να θέσουμε στόχους ώστε να εστιάσουμε πιο αποτελεσματικά στην προώθησή της. Επιγραμματικά:

 • Στόχευση Κοινού
 • Ανάλυση Στατιστικών
 • Ανάλυση Ανταγωνσμού

2. Αρχιτεκτονική Περιεχομένου & Δομής (Sitemap & Senarios)

Ίσως από τα πιό κρίσιμα στάδια της κατασκεύης της ιστοσελίδας,

 • Internal Interviews
 • Use-cases
 • User-personas
 • User-flows
 • Interaction-flows
 • Site mapping
 • Wireframing

3. Σχεδιασμός Γραφικών (Web Design)

Στο επόμενο στάδιο από την υποβολή του υλικού η εταιρεία μας θα σχεδιάσει για εσάς το γραφικό της ιστοσελίδας σας.

4. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας – Εφαρμογών

Στην συνέχεια και εφόσον εγκριθεί το γραφικό της ιστοσελίδας σας γίνεται η ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας και των εφαρμογών της.

5. Έλεγχος – Δημοσίευση

Τέλος περνάμε στον τεχνικό έλεγχο της ιστοσελίδας, γίνονται τυχών μικροδιορθώσεις και ενεργοποιούμε την ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο.

 1. Συμπληρώστε τη Φόρμα ενδιαφέροντος για να σας καλέσουμε