Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέα ιστοσελίδα για την εταιρεία Noisis σχετικα με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων.