Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Ζητείται Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης με ευχέρεια στην επικοινωνία, στον γραπτό και προφορικό λόγο.

Απαιτούμενα προσόντα:

Γνώσεις Windows OFFICE, Internet, Αγγλικά και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πρόσθετα προσόντα:

Οργανωτική, διάθεση μάθησης νέων τεχνολογιών – υπηρεσιών.

Η εταιρία παρέχει:

Δυνατότητες εξέλιξης.

Φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού