Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Full Website Coming Soon.
 • webdesign
 • webdevelopment
 • webmarketing
 • seo
 • webapplications
Home » Εργασία » Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Ζητείται Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης με ευχέρεια στην επικοινωνία, στον γραπτό και προφορικό λόγο, για πενθήμερη 8ωρη εργασία. Απολύτως απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) και Internet (χρήση σύγχρονων browsers πχ Chrome, Firefox)
 • Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency)
 • Επαγγελματισμός / συνέπεια

Πρόσθετα προσόντα:

 • Διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών – υπηρεσιών
 • Εξοικείωση με social media και digital πρακτικές
 • Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (WordPress CMS)

Η εταιρία παρέχει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού