Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

Ζητείται Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης με ευχέρεια στην επικοινωνία, στον γραπτό και προφορικό λόγο, για πενθήμερη 8ωρη εργασία. Απολύτως απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) και Internet (χρήση σύγχρονων browsers πχ Chrome, Firefox)
 • Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency)
 • Επαγγελματισμός / συνέπεια

Πρόσθετα προσόντα:

 • Διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών – υπηρεσιών
 • Εξοικείωση με social media και digital πρακτικές
 • Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (WordPress CMS)

Η εταιρία παρέχει:

 • Πλήρη απασχόληση
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού