Πωλητής Υπηρεσιών Διαδικτύου Εργασία Πλήρης Απασχόλησης

Η WebOlution αναζητά άτομα για την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Η θέση αφορά προώθηση υπηρεσιών διαδικτύου (εφαρμογές, ιστοσελίδες κοκ) με ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργανώση.

Απαιτούμενα προσόντα:

Καλές γνώσεις Πληροφορικής και Internet, Αγγλικά και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πρόσθετα προσόντα:

Οργανωτικός-ή, διάθεση μάθησης νέων τεχνολογιών – υπηρεσιών. Ειδίκευση στον Τουρισμό.

Η εταιρία παρέχει:

Πολύ καλές αποδοχές και φιλικό περιβάλλον εργασίας. Βασικός Μισθός, ποσοστά επί των πωλήσεων, bonus, δυνατότητες εξέλιξης.

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού