Πωλητής Υπηρεσιών Διαδικτύου Εργασία Πλήρης Απασχόλησης

Full Website Coming Soon.
 • webdesign
 • webdevelopment
 • webmarketing
 • seo
 • webapplications
Home » Εργασία » Πωλητής Υπηρεσιών Διαδικτύου Εργασία Πλήρης Απασχόλησης

Πωλητής Υπηρεσιών Διαδικτύου Εργασία Πλήρης Απασχόλησης

Η WebOlution αναζητά άτομα για την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Η θέση αφορά προώθηση υπηρεσιών διαδικτύου (εφαρμογές, ιστοσελίδες κοκ) με ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργανώση.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Καλές γνώσεις Πληροφορικής και Internet
 • Αγγλικά
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Πρόσθετα προσόντα:

 • Οργανωτικός-ή
 • Διάθεση μάθησης νέων τεχνολογιών – υπηρεσιών
 • Ειδίκευση στον Τουρισμό.

Η εταιρία παρέχει:

 • Πολύ καλές αποδοχές
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Βασικός Μισθός
 • Ποσοστά επί των πωλήσεων
 • Bonus
 • Δυνατότητες εξέλιξης.
Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού