Πρακτική Άσκηση Web Developer

Full Website Coming Soon.
 • webdesign
 • webdevelopment
 • webmarketing
 • seo
 • webapplications
Home » Εργασία » Πρακτική Άσκηση Πληροφορικής Web Developer Προγραμματιστής

Πρακτική Άσκηση Πληροφορικής Web Developer Προγραμματιστής

Η WebOlution αναζητά web developer από ΤΕΙ για Πρακτική Άσκηση στο τμήμα της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού.

Απαραίτητα προσόντα

 • Γνώσεις σε PHP, MySQL, HTML, CSS
 • Όρεξη για μάθηση
 • Ομαδικό πνέυμα.

Περαιτέρω γνώσεις σε Javascript, CMS (WordPress Drupal), θα ληφθούν υπ’οψιν!
Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Περιγραφή θέσεων εργασίας για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο τμήμα της Πληροφορικής και του Προγραμματισμού Ιστοσελίδων:

Α) Κατασκευή Ιστοσελίδων (Web Author: HTML, CSS, Javascript, Photoshop)

Β) Προγραμματισμός Ιστοσελίδων (Web Developer: PHP, MySQL, Photoshop)

Προσφέρονται

 • Δυνατότητες εξέλιξης.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Bonus
Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού